ištirpti

ištirpti
ištir̃pti intr. Š, Rtr, ; M, L 1. Krtn tirpstant išsiskaidyti: Reikia, kad cukrus ištir̃pt, tada dėk uogas Klt. Kad iš kaulų ištirptų visos maistingosios medžiagos, reikia juos virti pakartotinai . 2. Q640, H157 N, K, NdŽ, , LzŽ suskystėti, išsilydyti: Nuo ugnies ištir̃po cidabras, o nuo vėjo ledas J. Pradėjo saulė kaitinti, ištir̃po tas vaškas Akm. Kiaušiai sudegė, tujau i ta aluminė petelnė būtų ištir̃pusi Trk. Turėjau sviesto švarką, pasikabinau pri pečiaus – ėmė ir ištirpo LTR(ž.). Sniegas ištir̃pęs, ale teip pageluo toks šaltas Žl. Ištir̃po ledai Pb. Patekės šviesi saulelė, ištirps ežero ledelis D80. Tas pats klebonas, sulasęs ištirpusiųjų varpų žalvarį, 1809 metūse nuliedino du nauju gražiu varpu M.Valanč. Ir kaip ištirpsta vaškas nuogi ugnies, taip prapuls piktieji nuogi veido Dievo 287. O kada saulė karštai spindėdavo, ištirpdavo tatai BB2Moz16,21. Ižtirps visi elementai karščiu DP14. Kalnai dreba po jo akim ir kalneliai ištirpsta BBNa1,5. Kalnai ištirps dienoj anoj po akim Dievo DP14. | prk.: Dūšia kūdikėlio, dãbar neužgimusio, ižtirpo tuojau, kaip merga Marija prabilo DP616. | refl. prk.: Nes kodrinag neturime pramint gėriais pagerbimą mergišką su dovana vaisymo, pavaizdas nusižeminimo, korys meilės ižtir̃pstąsis DP615. 3. NdŽ, End prk. išnykti, pradingti: Ištir̃ps viskas, piningai į nėkus išeis Krš. Sveikata ištir̃po kai sniegas Tr. Po poros valandų miego, vos patekėjus saulutei ir ištirpus Aušrinei, keliasi ir naktigoniai A.Vien. Valgis buvo prastas, ką atveždavo tėvas, greit ištirpdavo V.Myk-Put. 4. žr. užtirpti 1: Ir pasrušint negalėjau, kap kojos ištir̃po LzŽ. 5. prk. apsalti iš įdomumo, malonumo: Ištir̃psi besiklausydamas – tokių turiu naujynų! Šts. \ tirpti; aptirpti; atitirpti; įtirpti; ištirpti; nutirpti; patirpti; pertirpti; pratirpti; pritirpti; sutirpti; užtirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ištirpti — ištir̃pti vksm. Cùkrus, druskà ištir̃psta vandenyjè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptirpti — aptir̃pti intr. K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; M, L 1. LL134, Ktk, Skrb kiek atsileisti, apsilydyti; apnykti, apmažėti tirpinant, tirpstant: Oras atšilo, sniegas aptir̃po BM45(An). Aptirpęs ledas GTŽ. Sėda jau sniegas – gale pirkios aptir̃pę Klt. Aptirpdavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitirpti — atitir̃pti intr., atatir̃pti Š 1. LL123, Š, KŽ, Ktš atsileisti, ištirpti: Attirpstù K. Kada tas ledas atatir̃ps neatkapotas Mlt. Ledas jau atatir̃pęs nuo kraštų Ds. | Martynas prisimerkęs žiūrėjo pro atitirpusį lango viršų į gatvę J.Avyž. | prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratirpti — pratir̃pti intr. NdŽ, KŽ; Ser 1. K kiaurai prasilydyti: Ledas pratir̃psta KI323. 2. kiek ištirpti: Sniegas vietomis jau pratirpęs rš. Žemė pratir̃po, ta tujau už plūgo ir į laukus Bdr. tirpti; aptirpti; atitirpti; įtirpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutirpti — sutir̃pti intr. K, Š, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; N 1. SD1159,175, Q640, R, R377,411, MŽ, MŽ498,554, Sut, M ištirpti, pasileisti, susilydyti: Ledas sutir̃po J. Pavasarį sutir̃po ledas be lytaus – turės šienas supūti (flk.) Krš. Tie [operaciniai] siūlai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtirpti — įtir̃pti intr. 1. N, Š, Rtr, NdŽ, KŽ ištirpti: Įtirpsta sniegas R, MŽ, MŽ2119. Jau šmotas sniego įtir̃po J. Žemės tik paviršius įtir̃pęs, o pašalas visas tebėr Rs. 2. K lydantis įsiterpti, įsilydyti: Tad auksas taipgi kitados akmenyje žvilgančia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — 2 iš praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. veiksmo kryptį iš vidaus į išorę: iššokti, išmušti, išgrėbstyti, išnešti, ištraukti, išvesti, iššluostyti, iškviesti, išklysti, išgagėti, išbliauti (bliaunant išeiti). 2. veiksmo išplitimą erdvėje,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplūsti — 1. intr. Q257 ištekėti, išbėgti: Vanduo išplūdo iš tos skylės Prk. Ašarų srovė jam iš akių išplūdo Ns1856,2. Daugesn vandenio ižg jų akių ižplūstų, o nei nū yra vandenio po visą pasaulį DP11. Ižg kūno numirusio ižplūdo kraujas ir vanduo DP182.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskysti — intr. Rtr 1. Š, LL213, BŽ484 pasidaryti skystam, ištižti, suminkštėti: Išskydusi žemė nuo lietaus, t. y. išpijusi J. Iš sudygusių kviečių negalì padaryt tirštą tešlą – išskysta, ir gana Jnk. Jeigu pašildysi daugiau, išskys [grietinė], o jeigu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmukti — išsmùkti intr. K, Rtr, BŽ81; LL295 1. J, Š laikomam iškristi, išslysti, išsprūsti: Kai gert pasilenkė, tai mašnelė išsmuko ir inlėkė ežeran LTR(Slk). Nešiaus, i išsmùko katinas iš pažasčio Klt. Gaudė gaudė, jau kaip tik sugaut, ir tas (ožiukas) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”